Chrzest - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Chrzest

Sakramenty

Chrzest święty -sakrament, który włącza do wspólnoty Kościoła- z zasady więc sprawowany jest w niedzielę wobec miejscowej wspólnoty.
Przynajmniej jedno z rodziców zgłasza się do kancelarii parafialnej, aby ustalić termin oraz przedstawić akt urodzenia dziecka i potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa.
Należy zadbać, aby dziecko miało odpowiednich chrzestnych oraz zaopatrzyć się w świecę chrzcielną i białą szatę (nakładaną symbolicznie po Chrzcie na dziecko na znak otrzymanej łaski)

Wymogi stawiane chrzestnym


1.  Może nim być katolik, który:
- ukończył 16 lat (w uzasadnionych przypadkach proboszcz może ewentualnie dopuścić trochę młodszą osobę)
- przyjmuje Komunię świętą
- był bierzmowany
- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

2  Chrzestny ma troszczyć się, ażeby nowo ochrzczone dziecko wraz z wiekiem wzrastało w przyjętej wierze i postępowało jako prawdziwy świadek Chrystusa. Chrzestny więc ma się stać rodzicem dla wiary dziecka.

3.  Jeżeli chrzestny mieszka na terenie innej parafii, musi dostarczyć zaświadczenie, że może pełnić tę funkcję.

Imię dla dziecka

Należy wybrać dziecku imię osoby, która została ogłoszona świętą lub błogosławioną, aby dziecko miało swojego patrona w niebie, którego wstawiennictwu będzie mogło się polecać. Jeżeli wybranego imienia nie miał jeszcze nikt z osób kanonizowanych czy beatyfikowanych należy nadać dziecku jako drugie takie imię. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego