SHK Zawisza - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

SHK Zawisza

Co to jest SHK ,,Zawisza”?
Jednym słowem: harcerstwo.
A pełna nazwa brzmi:
SKAUCI EUROPY, STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO ,,ZAWISZA”.
To trzecia organizacja harcerska działająca w Polsce, obok ZHP i ZHR. SHK nawiązuje do tradycji harcerstwa przedwojennego, niezwiązanego z władzą  państwową. SHK należy do FEDERACJI SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO – największej organizacji młodzieżowej w Europie, która jest chrześcijańską kontynuacją skautingu samego ojca założyciela – Lorda Baden Powella, którego pomysł wychowania przejęli także Polacy tworząc drużyny skautowe w Polsce już przed I wojną światową, zamieniając słowo ,,skaut” na ,,harcerz”.
SHK to harcerstwo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy żyją w katolickiej wierze. To nie tylko wiara, ale także styl życia, który pozwala na dążenie do zbawienia i kształtowania swojego charakteru. Organizacja ta jest uznana przez Kościół.  FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO – działa na prawie papieskim, które otrzymała od Jana Pawła II.
Ile jest skautów?
Polska – 2594
Francja –  26600
Włochy -  20000
Jesteśmy również w: Austrii, Belgii, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii. I wielu innych krajach.
Jesteś ciekawy/a historii SHK  i FSE??
Wejdź na stronę:      FSE

Nasza parafia a Skauci Europy – czyli jak zawiązała się współpraca.
W 2004 roku Ks. Proboszcz zaprosił harcerki z Gryfowa Śląskiego i ich duszpasterza, aby pomogli w rekolekcjach w naszej parafii. Wtedy to harcerki prowadziły animacje z dziećmi w SP w Karczycach, śpiewały podczas Mszy Świętych, roznosiły ulotki, ks. Duszpasterz głosił rekolekcje.
Po tym wydarzeniu, kilka dziewczyn z 6 klasy i chłopców pojechało na zimowisko harcerskie,  była bowiem nadzieja na utworzenie jednostek w naszej parafii. Niestety po kilku miesiącach zastęp dziewczyn przestał się spotykać na zbiórkach, a i chłopcy stracili zapał. Nie powołano żadnej jednostki.
Nastąpiła długa przerwa we współpracy z ,,Zawiszą” – tak potocznie nazywamy to harcerstwo. W tym czasie jednak ks. Proboszcz został duszpasterzem przewodniczek (czyli starszych harcerek). Pod jego duszpasterską opieką znalazło się Ognisko św. Edyty Stein z wrocławskiego hufca.
W Zawiszy powstała też Sieć Samodzielnych Zastępów BLUSZCZ. Była to struktura, która skupiała zastępy harcerskie, z miejscowości, w których nie było szans na drużynę, z powodu małej liczebności wsi czy miasteczek. Powstała więc kolejna szansa na zastęp w naszej parafii.
ETAP 1 – zastęp w BLUSZCZU, rok 2005
I tak pewnej jesiennej soboty, szefowa dolnośląskiego BLUSZCZA przyjechała do Ramułtowic, by przeprowadzić pierwszą zbiórkę. W zbiórce uczestniczyło kilka dziewczyn, wśród nich były dwie, które były na zimowsku w 2004 roku.  PODCZAS TEJ ZBIÓRKI POWSTAŁ NIEFORMALNIE, JESZCZE NIEPOWOŁANY ZASTĘP i zaczął działać próbnie, w ramach BLUSZCZA.
ZASTĘP – grupa (od 3 do 8 osób) dziewczyn lub chłopców od 6 klasy do 1. ponadgimnazjalnej. Na czele zastępu stoi zastępowa(y), prawą ręką jest czołowa(y). Zastęp spotyka się na zbiórkach 3 razy w miesiącu, każdy ma swoją funkcję w zastępie.
Chłopcy i dziewczyny działają osobno. Nie ma koedukacji w FSE.
Działanie tutejszego zastępu nie było proste.  Ostatecznie w listopadzie zastęp TYGRYS, bo taką przyjął nazwę, liczył 5 osób. W listopadzie zrezygnowała zastępowa (jeszcze nie mianowana) i po niej funkcję objęła ówczesna czołowa. I to ona została pierwszą formalną zastępową. Skład zastępu wynosił 4.
Co się działo?
TYGRYS, oprócz zbiórek własnych, zorganizował Andrzejki dla dzieci w Chmielowie. To był bardzo trudny czas, dziewczyny były jeszcze ,,zielone” w harcerstwie, nie miały mundurów i słaby był kontakt z Wrocławiem. Ale się nie poddały i ostatecznie podczas ferii zimowych 2006 pojechały na pierwszy wyjazd harcerski, gdzie mogły zobaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Pojechało z naszej parafii łącznie 5 osób.
ETAP 2 – oficjalne działanie i drużyna, 2006
W marcu w Sobótce, podczas pielgrzymki z okazji Dnia Myśli Braterskiej,   około północy pod kościołem św. Anny zastęp został oficjalnie uznany, zastępowa mianowana. Złożyła wówczas przyrzeczenie harcerskie, które brzmi następująco:
Na mój honor, z łaską Bożą przyrzekam: całym swoim życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego.
Dla zastępu był to najważniejszy dzień, który wielu zapamięta do końca życia.
Ze względu na to, że zastęp TYGRYS był jedynym zastępem bez drużyny na Dolnym Śląsku, został włączony do 2 Drużyny Wrocławskiej, gdzie działały już 2  wrocławskie zastępy.
Zastęp działał w drużynie 3 lata i w tym czasie:
Był na obozach letnich, biwakach majowych, zimowiskach, grach i brał udział we wszystkich innych działaniach w drużynie, ale także nadal udzielał się w naszej parafii
Zastęp w 2007 roku zajął 2 miejsce na  WIELKICH OGÓLNOPOLSKICH HARCACH MAJOWYCH w Niecieczy,
(W tym samym roku podczas obozu letniego wziął udział w kręceniu filmu w reżyserii Marcina Sautera, ,, Na północ od Kalabrii” ).
ETAp 3 – koniec zastępu. Może gromada?
Zastepowa w 2010 roku, ze względu na wiek, przeszła do kolejnego etapu harcerskiej formacji, czyli do przewodniczek. Po jej odejściu zastęp działał jeszcze przez pół roku. Po licznych problemach z kolejnymi zastępowymi i braku  wsparcia dorosłych zastęp przestał działać.
W 2011 roku przewodniczka z naszej parafii, rozpoczęła staranie o powołanie gromady wilczków, jednostki dla dziewczynek od 3 klasy do 5. Zbiórki odbywały się w soboty w Jarząbkowicach. Niestety dzieci było za mało, by to kontynuować. Gromady się nie udało powołać z powodu małej ilości dzieci oraz braku zainteresowania większości rodziców. Mimo to udało się być na 3 wyjazdach wilczkowych z garstką dzieci. W tym czasie również na obóz harcerski pojechała jedna dziewczyna z Ramułtowic  , by zapoznać się z metodyką harcerską, w nadziei, że w roku 2012 uda się reaktywować zastęp.
2012 – czyli co się dzieje teraz?????
Obecnie 2 dziewczynki z 4 klasy z Ramułtowic należą do 4 Gromady Wrocławskiej, która działa przy parafii św. Wawrzyńca (ul.Odona Bujwida), i tam dojeżdżają na zbiórki.
Trwa akcja reaktywacji zastępu Tygrys, który od października będzie należał do 4 Drużyny Wrocławskiej, której przyboczną jest przewodniczka z naszej parafii. Zastęp ma już 4 dziewczyny.
A chłopcy?
W Chmielowie jest jeden wilczek, który należy do 5 gromady wrocławskiej, a w Lisowicach mamy od tego roku 2 nowych wilczków, którzy należą do 3 gromady wrocławskiej.
HARCERSTWO to pomoc dla rodziców w wychowywaniu ich dzieci. Ale nie tylko młodzież i dzieci działają w harcerstwie. Są też rodzice, którzy zostają szczepowymi, albo po prostu ,,bezmundurowo” pomagają nam działać!

Wszystkich zainteresowanych harcerstwem zarówno chłopców jak i dziewczyny, ale przede wszystkim rodziców i dorosłą młodzież, zachęcam do odwiedzenia stron i oglądania filmów.

film 1
film 2
film 3
film 4
film 5
film 6
film 7
film 8
film 9

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego