Małżeństwo osób spoza tutejszej parafii - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Małżeństwo osób spoza tutejszej parafii

Sakramenty > Małżeństwo

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w kościele należącym do tutejszej parafii, należy:

  • z Ks. Proboszczem osobiście ustalić dzień i godzinę oraz szczegóły związane z zawarciem sakramentu.


  • w parafii zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej (do wyboru) uzyskać zgodę na  ślub i  spisanie protokołu przedmałżeńskiego w tuteszej parafii. Można też poprosić o  spisanie protokołu przedmałżeńskiego w swojej parafii zamieszkania, a po zakończeniu tych wszystkich czynności otrzymać tzw. licencję na zawarcie sakramentu małżeństwa poza własna parafią.


  • powyzszą licencję należy co najmniej tydzień przed planowaną uroczystością dostarczyć Ks. Proboszczowi w Ramułtowicach.


  • trzeba dostarczyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wg prawa Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku, gdy ma to być ślub konkordatowy) -jest ono ważne 6 miesięcy od daty wydania lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (gdy ma to być tylko ślub kościelny).


  • 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości zgłosić się w zakrystii wraz ze świadkami i przedłożyć :

- dokumenty tożsamości narzeczonych i świadków
- poświadczenia spowiedzi przedślubnej narzeczonych

  oraz podpisać wobec kapłana i świadków zaświadczenie do USC stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego