Małżeństwo parafianina/parafianki - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Małżeństwo parafianina/parafianki

Sakramenty > Małżeństwo

Sakrament Małżeństwa zasadniczo zawiera się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Należy zgłosić się odpowiednio wcześniej, aby przedstawić stosowne dokumenty, wygłosić zapowiedzi przedślubne oraz przeprowadzić rozmowę duszpasterską w celu stwierdzenia braku przeszkód kanonicznych do zawarcia sakramentu.

Wymagane dokumenty:
- świadectwo Chrztu i Bierzmowania
- potwierdzenie udziału w naukach przedślubnych
- świadectwo uczestnictwa w katechezie z ostatniej klasy szkoły średniej (wpis na świadectwie szkolnym)
- okazać dokument tożsamości
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wg prawa Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku, gdy ma to być ślub konkordatowy) -jest ono ważne
6 miesięcy od daty wydania
- lub świadectwo zawarcia związku cywilnego (gdy ma to być tylko ślub kościelny).

Jeżeli są uzasadnione przyczyny do zawarcia tylko ślubu kościelnego (bez związku cywilnego) należy otrzymać stosowną dyspensę od Biskupa diecezji (za pośrednictwem parafii)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego