Rodzina Różańcowa - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rodzina Różańcowa

Żywy Różaniec

Rodzina Różańcowa w naszej Parafii składa się z 8 Róż. Przy kościele parafialnym są 2 Róże, a przy kościołach filialnych po 3 Róże.

Zwykle w ostatnią niedzielę miesiąca następuje zmiana tajemnic oraz podanie papieskich intencji do modlitwy.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych

 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych

 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.


UWAGA: Święta Penitencjaria, na mocy specjalnego indultu Stolicy Apostolskiej, z dnia 25 października 1967 roku, udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego osiem razy w roku, w następujące dni:


 przyjęcie do Żywego Różańca
Narodzenie Pana Jezusa
Zmartwychwstanie Pańskie
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Wniebowzięcie Matki Bożej
Królowej Różańca św.
Niepokalane Poczęcie Maryi
Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny (Ofiarowanie Pańskie)


Odpust ten mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami, którymi są: spowiedź i Komunia święta, modlitwa według intencji Ojca św., przynajmniej prywatne odnowienie postanowienia wiernego zachowania Statutu Stowarzyszenia Żywego Różańca (por In Anal Ord. Praedic 38/25.X.1967/p.309/.

Obowiązki zelatora:

 • Sprawdza obecność członków Żywego Różańca na nabożeństwie.

 • Dostarcza tajemnicę z intencją modlitewną nieobecnym.

 • Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich.

 • Zbiera miesięczne składki, np. na Mszę św.

 • Odwiedza chorych członków i otacza ich miłością.

 • Czuwa, by Róża posiadała pełny skład - piętnaście osób (lub 20 wg nowego układu tajemnic różańcowych).

 • Pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie.

 • Utrzymuje stałą łączność między Różą a ks. Proboszczem.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego