Namaszczenie chorych - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Namaszczenie chorych

Sakramenty

Namaszczenie chorych to sakrament, którego udziela się osobom, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.
Ma on umocnić chorego, aby w spokoju ducha przeżywał trudny czas. Jeżeli po wyzdrowieniu stan chorego znów się pogorszy należy przyjąć ten sakrament kolejny raz.
Nie jest to sakrament dla umierających lecz dla chorych, aby ich w chorobie umocnić.

Umierającym udziela się przede wszystkim Wiatyku (czyli Komunii św. na drogę przejścia do wieczności) oraz odpustu zupełnego na godzinę śmierci

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego