Obraz św. Anny - Parafia Ramułtowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Obraz św. Anny

Patronka naszej Parafii to św. Anna
przedstawiona jako "Matka Matki" Zbawiciela.
W otwartej księdze spoczywającej na Jej kolanach
zapisana jest w języku łacińskim modlitwa wiernego ludu,
który prosi swą Patronkę
o wstawiennictwo u Maryi i Jej Syna

A oto napis umieszczony na stronach książeczki trzymanej przez św. Annę:

Tu, quae sola me=
ruisti esse ma=
ter matris
Christi,
preces nostras
suscipe.


Tu nos matri
atque proli,
regi ac reginae
poli commen=
dari non desi=
ne.

Ta modlitwa skierowana do patronki kościoła została napisana w stylu wiersza, w zasadzie jako ośmiozgłoskowiec, z zastosowanymi rymami: meruisti - Christi, proli - poli.

Modlitwa ta od wielu już lat jest śpiewana przed każdą Mszą świętą
w Ramułtowicach jako inwokacja do Paronki. Wyrażona w formie pieśni brzmi:

Święta Anno zasłużyłaś
Matką Matki być Chrystusa,
nasze prośby racz wysłuchać!
Świętej Matce i Synowi,
Pani nieba i Królowi,
nas polecać nie przestawaj!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego